POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Administratorem danych osobowych Darczyńcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Darczyńca rejestrując się na stronie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jest to jednak niezbędne do przekazania darowizny.

3. Obdarowany przetwarza dane osobowe Darczyńcy jedynie w celu przyjęcia darowizny.

4. Obdarowany udostępnia dane osobowe Darczyńcy osobom trzecim jedynie w celu przetwarzania i realizacji darowizn.

5. Obdarowany nie przetwarza danych osobowych Darczyńcy w celach marketingowych.

6. Darczyńcy przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.