REGULAMIN

1. Strona oferuje możliwość składania darowizn na cele kultu religijnego w parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Dane adresowe Obdarowanego:
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła
ul. Okólna 19
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 6611940497
REGON: 040057173
tel. 41 247 92 70
kolegiata.ostrowiec@gmail.com

3. Darczyńca oświadcza, że przekazuje darowiznę Obdarowanemu, a Obdarowany potwierdza, że darowiznę przyjmuje.

4. Reklamacje dotyczące wpłat należy kierować na adres email kolegiata.ostrowiec@gmail.com, lub bezpośrednio w kancelarii parafialnej.

5. Wszelkie informacje o wpłatach są udzielane telefonicznie pod nr tel. 41 247 92 70.

6. Polityka prywatności: